tổng kho sim việt
Đơn đặt hàng
0354022xxx

11:06 - 25-03-2019

Nguyen Duc Long

0902299xxx

05:13 - 23-03-2019

Hoàng Văn Thế

0855019xxx

04:49 - 23-03-2019

Nguyễn Văn Hoàng

0855019xxx

04:48 - 23-03-2019

Nguyễn Văn Hoàng

0866594xxx

06:06 - 19-03-2019

duong bá tình

TÌM SIM SỐ ĐẸP


Gánh đảo > Viettel

STT Số Giá Tiền Tổng Mạng Đặt Mua
1 0967.02.5335 500,000 0 Viettel Đặt Mua
2 0967.06.9779 2,200,000 0 Viettel Đặt Mua
3 0326.414.774 299,000 0 Viettel Đặt Mua
4 0978.21.0550 300,000 0 Viettel Đặt Mua
5 0982.17.3553 300,000 0 Viettel Đặt Mua
6 0961.30.8558 790,000 0 Viettel Đặt Mua
7 0398.939.939 59,000,000 0 Viettel Đặt Mua
8 0326.00.2662 299,000 0 Viettel Đặt Mua
9 0387.775.775 6,000,000 0 Viettel Đặt Mua
10 0329.939.939 50,000,000 0 Viettel Đặt Mua
11 0335.939.939 31,000,000 0 Viettel Đặt Mua
12 0981.07.9669 2,900,000 0 Viettel Đặt Mua
13 0369.75.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
14 0375.94.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
15 0348.59.8998 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
16 0385.16.8998 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
17 0358.42.6886 6,550,000 0 Viettel Đặt Mua
18 0333.54.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
19 0398.51.9779 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
20 0339.434.434 6,150,000 0 Viettel Đặt Mua
21 0394.086.680 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
22 0339.242.242 6,150,000 0 Viettel Đặt Mua
23 034747.6996 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
24 0344.74.9779 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
25 0347.07.9669 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
26 0368.34.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
27 0379.30.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
28 0379.78.9559 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
29 0376.36.9779 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
30 0369.07.7887 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
31 0332.48.9229 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
32 0346.86.7997 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
33 0347.16.5995 1,490,000 0 Viettel Đặt Mua
34 0386.00.5995 1,071,000 0 Viettel Đặt Mua
35 0379.88.00.88 18,750,000 0 Viettel Đặt Mua
36 0327.09.7887 786,000 0 Viettel Đặt Mua
37 0395.99.00.99 18,750,000 0 Viettel Đặt Mua
38 037745.7997 786,000 0 Viettel Đặt Mua
39 0356.41.8668 5,490,000 0 Viettel Đặt Mua
40 0347.997.887 786,000 0 Viettel Đặt Mua
41 0339.272.272 6,950,000 0 Viettel Đặt Mua
42 0339.343.343 6,950,000 0 Viettel Đặt Mua
43 0382.05.7887 786,000 0 Viettel Đặt Mua
44 036567.9119 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
45 0368.86.4884 786,000 0 Viettel Đặt Mua
46 0344.40.9669 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
47 0398.01.6226 786,000 0 Viettel Đặt Mua
48 0327777.887 2,990,000 0 Viettel Đặt Mua
49 0328.39.7337 786,000 0 Viettel Đặt Mua
50 0357.25.6336 786,000 0 Viettel Đặt Mua

Viettel Gánh đảo

Hotline

MR TIỀN

0967.51.51.51
0933.15.51.51

MS ĐAN

0395.268.268

0977.552.557
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8H -  20H NGOÀI GIỜ LV QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CLICK ĐẶT MUA CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ LẠI TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT.

Giảm giá đặc biệt

Giá đã giảm 15%

so với giá gốc

0905.460.661      500,000

0905.460.822      500,000

0905.460.949      500,000

0933.764.891      500,000

0933.765.006      500,000

0933.294.077      500,000

0933.907.946      500,000

0932.08.3927      500,000

0933.052.245      500,000

0933.096.535      500,000

0933.85.44.95      500,000

0908.263.055      500,000

0902.3579.06      500,000

0902.518.295      500,000

0902.697.400      500,000

0905.460.445      500,000

0905.460.533      500,000

0905.140.113      399,000

0905.216.113      550,000

0898.268.968      6,800,000

0796.07.79.79      9,990,000

0398.939.939      59,000,000

0836.535.939      1,390,000

0866.16.56.86      5,000,000

0838.225.228      2,900,000

0385.408.048      299,000

0856.221.227      1,000,000

0352.252.117      299,000

0857.225.229      1,900,000

0356.514.968      299,000

0856.08.11.82      350,000

0377.849.268      299,000

0856.077.151      299,000

0826.207.207      9,990,000

0839.966.968      2,900,000

0886.991.996      8,600,000

0825.68.1368      18,000,000

0826.252.979      1,900,000

0829.01.38.38      2,000,000

0822.16.38.39      1,500,000

0818.66.3979      12,000,000

0979.699.789      30,000,000

0907.024.024      18,000,000

0965.770.789      11,250,000

0966.731.789      9,000,000

0972.085.789      8,250,000

0963.56.1980      3,800,000

0971.580.789      8,250,000

0965.82.1789      8,250,000

0965.83.1789      8,250,000